Курс БГ е официален сайт на центъра за професионално обучение към Военна Академия Георги Раковски

Курсове провеждани в центъра за професионално обучение към Военна академия Георги Раковски

 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Център за професионално обучение

Предстоящи курсове в център за професионално обучение към Военна академия "Г. С. Раковски"
SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини
Стартира курс по „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ със символично заплащане!

Първият курс от поредицата „SEO – Оптимизация на сайтове за търсещи машини” с продължителност 45 учебни часа ще се проведе на промоционална цена, както следва:

• Цена на свободно записване в курса е 250 лева с ДДС! Цената на курса няма аналог в съответния бранш!

• Цена при записване до 16.09. 2019 г. за заети лица, на трудов договор в частни организации е само 125 лева с ДДС! Предоставя се след съдействие за получаване на ваучер от Агенцията по заетостта.

Подробности и записване

Управление и анализ на информацията в социалните мрежи
Набираме желаещи за курс по дигитални компетенции за работа със социални мрежи!

Центърът за професионално обучение към Военна академия „Г. С. Раковски” набира желаещи за участие в курс по дигитална компетентност „Управление и анализ на информацията в социалните мрежи” с продължителност 45 часа и промоционална цена 125 лева с ваучер от Агенцията по заетостта или 250 лева за свободно записване. Времето за провеждане на курса е както следва:

• Редовна форма през седмицата 07.10 до 11.10.2019 г. в подходящо за обучаемите време;

• Съботно-неделна форма за дните 13.10, 19.10, 20.10, 26.10 и 27.10.2019 г. или в подходящо за обучаемите време;

Подробности и записване

Курс Графичен дизайн
Обява за курс по „Графичен дизайн“ с шокиращо ниска цена!

Курсът е част от поредицата за дигитални компетенции и се предлага на промоционална цена, която няма аналог в сферата на графичния дизайн – 250 лева за 45 учебни часа.

Освен това на лицата работещи на трудов договор към частни организации предлагаме съдействие за получаване на ваучер от Агенцията по заетостта с което курсът ще ви струва само 125 лева!

Кога ще се проведе курсът?

• Редовна форма през седмицата 14.10 до 18.10.2019 г. в подходящо за обучаемите време;

• Съботно-неделна форма за дните 19.10, 20.10, 26.10, 27.10 и 02.11.2019 г. или в подходящо за обучаемите време;

Подробности и записване

 

Какво предлага центъра за професионално обучение към Военна академия "Г. С. Раковски" ?
Лицензиран учебен център

Центъра за професионално обучение към Военна академия притежава лицензия № 2018121425/03.04.2018 г. издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Дипломите които издаваме отговарят на всички изисквания на Министерството на образованието и са валидни на територията на всички държави от Европейския съюз.

Лицензия ЦПО - ВА Лицензия ЦПО - ВА
Обучение по 18 професии

Центъра за професионално обучение към Военна академия е лицензиран за обучение по 18 професии.

ПрофесияСпециалност
БиблиотекарБиблиотекознание - III СПК
Офис - мениджърБизнес - администрация - III СПК
Офис - секретарАдминистративно обслужване - II СПК
ДеловодителДеловодство и архив - I СПК
Оператор на компютърТекстообработване - I СПК
Организатор Интернет приложенияЕлектронна търговия - III СПК
ЕлектромонтьорЕлектроенергетика - II СПК
Техник на компютърни системиКомпютърни мрежи - III СПК
Монтьор на компютърни системиКомпютърни мрежи - II СПК
Помощник в строителствотоОсновни и довършителни работи - I СПК
Помощник пътен строителПътища, магистрали и съоръжения - I СПК
Работник в озеленяванетоОзеленяване и цветарство - I СПК
ПарамедикТранспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ - II СПК
Спедитор-логистикСпедиция, транспортна и складова логистика - III СПК
ОхранителБанкова охрана и инкасова дейност - III СПК
ОхранителЛична охрана - III СПК
ОхранителФизическа охрана на обекти - III СПК
Спасител при бедствия, аварии и катастрофиТърсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи - III СПК
Обучение по част от професия

Центъра за професионално обучение към Военна академия провежда курсове за обучение по част от професииите по които е лицензиран.

Ако Вие имате нужда да придобиете допълнителни знания и умения по някоя от професиите, то можете да участвате в специализиран курс по част от професията. В зависимост от курса и учебната програма на Вас ще ви бъде издадена диплома или сертификат.

Валидиране на знания

Центъра за професионално обучение към Военна академия е лицензиран да издава дипломи за посочените професии или за част от професия.

В случай, че имате завършено обучение, преминали сте съответните курсове и покривате държавните образователни изисквания за издаване на диплома, ние можем да Ви издадем диплома по образец на МОН за съответната професия.

Научете повече за валидирането на знания ...

Курсове за придобиване на знания по лицензираните професии

В Центъра за професионално обучение към Военна академия се провеждат курсове за придобиване на знания и умения по лицензираните професии.

След успешното завършване на такъв курс или модул Вие получавате диплома или сертификат. Ако покривате Държавните образователни изисквания за съответната професия, ние ще валидираме Вашите знания и ще Ви издадем диплома по образец на МОН. Дипломата е валидна в целият Европейски съюз и Вие ще можете да упражнявате желаната професия.

Тематични курсове

Центъра за професионално обучение към Военна академия се провеждат тематични курсове по лицензираните професии.

Тематичните курсове покриват част от програмата за обучение по съответната професия, като са добавени актуални теми. Програмите могат да бъдат актуализирани и допълнени в зависимост от желанията и изсикванията на курсистите или работодателите.

Специализирани курсове

Военна академия организира и провежда специализирани курсове в областта на националната сигурност, военното обучение, военната история, обща и специализирана езикова подготовка и дигитални умения.

Периодично във Военна академия се провеждат курсове за военнослужещи, цивилни служители от Министерството на отбраната, ръководители и служители от държаванта администрация и служители от частни фирми.

Курсовете са изготвени по изискванията на съответните организации и темите са съобразени с техните специфични изисквания. При необходимост темите и съдържанието на курсовете може да бъде актуализирано или да бъдат разработени нови курсове в съответствие с нуждите на съответния заявител.

 

Защо да изберем центъра за професионално обучение към Военна академия "Г. С. Раковски" ?
Традиция

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото военно висше училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. Тя има принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности. Военна академия е водеща национална образователна институция с дългогодишни традиции във висшето образование за подготовка и обучение на офицери и студенти в различни докторски, магистърски и бакалавърски специалности и курсове за седдипломна квалификация.

Акредитация

Военна академия „Г. С. Раковски“ има институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.06 и срок на валидност до 06.10.2022 година. Академията е сертифицирана от „Лойдс регистър“ за съответствие на Системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 със срок на валидност до 26 юли 2021 година.

Акредитацията включва обучение по 11 докторски програми, 15 магистърски програми, 3 бакалавърски програми и 18 професии.

Компетентност

Академията организира и провежда над 80 специализирани курса за придобиване и повишаване на квалификацията на експерти, работещи в областта на националната сигурност и отбрана от различни държавни, обществени институции и ведомства. Издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и за придобита научна степен, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за допълнително обучение или специализация и други основни документи, съобразени с държавните изисквания.

Научен потенциал

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ работят повече от 200 души академичен състав, като половината от тях са хабилитирани. Всички те имат богат опит и са преминали обучение под различни форми в чужбина. Почти всички офицери от Академията имат зад гърба си по няколко мисии в горещите точки - Афганистан, Ирак, Косово, Босна и Херцеговина, Грузия, Мали и др.

Библиотека

Академична библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски” е универсална библиотека, чиято главна цел е библиотечното и информационно обслужване на читателите и подпомагане на научноизследователската, преподавателската и издателската дейност във връзка с подготовката на висококвалифицирани военни кадри за въоръжените сили на страната и цивилни кадри в областта на националната сигурност. Тя е наследник на библиотеката на Военното на Негово Величество училище. В нея се съхраняват уникални книги – дарения от цар Борис III. В сегашния си вид библиотеката съществува от 1946 г.

Удобно време

Курсовете в Центъра за професионално обучение към Военна академия „Г. С. Раковски” се провеждат в удобно за обучаемите време. Ние Ви предлагаме дневни курсове, вечерни курсове и съботно-неделни курсове. При проявен интерес могат да бъдат проведени и изнесени курсове, включително и извън София.

Освен присъствените курсове предлагаме обучение в задочна и дистанционна форми чрез платформата за дистанционно обучение. Курсистите получават индивидуален акаунт, който има осигурява достъп до всички необходими материали за подготовка.

Материална база

Военна академия „Г. С. Раковски“ разполага с голям брой кабинети, учебни зали, аули и тренажори. Всички те са оборудвани със съвременна компютърна и аудиовизуална техника с достъп до високоскоростен интернет. В зала "Тържествена" се провеждат кинопрожекции, театрални постановки и тържествени събития.

Битови условия

Учебните кабинети са реновирани и светли. Всяка учебна група разполага със собствена зала за периода на курса. Необходимите лекционни материали се предоставят безплатно на обучаемите от библиотеката на академията за времето на провеждане на курса.

Освен учебните зали и библитеката, обучаемите могат да ползват служебния паркинг в района на Академията, ведомствения стол с богато меню и ниски цени, фитнес зала и закрита спортна площадка.

Отлична локация

Военна академия „Г. С. Раковски“ се намира в централната част на гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 82. Това е в непосредствена бизост до "Орлов мост", метростанцията на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и много автобусни линии. До централния вход има спирка на автобуси 9, 72 и 213, като последния предлага директна връзка с централните ЖП и автобусна гари.

История и съвременост

Сградата на главният корпус на Военна академия е построена в периода 1888–1894г по проект за военното училище на чешкия архитект Антонин Колар. Тя е триетажна в неоромански стил и е с уникална архитектура, като фасадата наподобява старинна крепост, с присъщите за този стил арковидни прозорци и сводове а върху корнизите на покрива са изградени военни орнаменти във формата на бойни кули.

Нови възможности

Центъра за професионална квалификация ви дава възможност за работа и стаж в едно от най-престижните учебни заведения в България. След успешното завършване на курса на обучение, Вие можете да проведете шест месечен стаж в административните звена на Академията. През периода на стажа Вие получавате трудово възнаграждение, всички видове осигуровки и съответния трудов стаж.

В зависимост от показните от Вас резултати по време на стажа, можете да кандидатствате за заемане на вакантна длъжност и да станете част от екпа на Военна академия „Г. С. Раковски“. Много млади хора преминаха по този път и вече се реализират при нас.

Работа и стаж във Военна академия ...

Родолюбие и вяра

Военна академия „Г. С. Раковски“ е носител на родолюбие, патриотизъм и вяра. Академията има богата историческа библиотека, музей и християнски храм.

Място за отдих

Пaркът е проектиран от архитект Фридрих Грюнангер, който е автор на архитектурно забележителни обществени сгради и частни домове в София, като Духовната академия, Синагогата, сградите, в които се помещават Турското посолство, къща на Яблански и др. В днешно време (от 2010 година) паркът е отворен за посетили и е прекрасно място за отдих. През летните месеци в парка се провеждат и редица събития и концерти на открито.

Намери курс