Курс БГ е официален сайт на центъра за професионално обучение към Военна Академия Георги Раковски

Курсове провеждани в центъра за професионално обучение към Военна академия Георги Раковски

 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Център за професионално обучение

Професия "Библиотекар
УЧЕБЕН ПЛАН ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направлениеБиблиотечно информационни науки и архивистикаКод : 332
ПрофесияБиблиотекарКод : 332010
СпециалностБиблиотекознаниеКод : 3320101
Степен на професионална квалификацияТретаIII
Ниво по НКР:4 
Срок на обучениедо 1,5 години
Общ брой часове 960
от които: 
брой часове по теория:555
брой часове по практика: 405
Форма на обучение Дневна, вечерна, дистанционна
Организационна формаКвалификационен курс
Входящо минимално образователно равнищеЗавършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.
Намери курс