Военна академия Георги Раковски предлага възможности за работа и стаж на млади хора

Какви възможности за работа и стаж предлага Военна академия

 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Център за професионално обучение

Работа и стаж във Военна академия "Георги Раковски"
Нови възможности за работа и стаж
Центъра за професионална квалификация ви дава възможност за работа и стаж в едно от най-престижните учебни заведения в България. След успешното завършване на курса на обучение, Вие можете да проведете шест месечен стаж в административните звена на Академията. През периода на стажа Вие получавате трудово възнаграждение, всички видове осигуровки и съответния трудов стаж.

В зависимост от показните от Вас резултати по време на стажа, можете да кандидатствате за заемане на вакантна длъжност и да станете част от екпа на Военна академия „Г. С. Раковски“. Много млади хора преминаха по този път и вече се реализират при нас.


Възможности за работа и стаж във Военна академия


Намери курс